+48 22 862 72 07

Pozostałe formy finansowania

AKREDYTYWA
Akredytywa jest instrumentem ułatwiającym bezgotówkowe rozliczenie międzynarodowych transakcji handlowych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić dokonanie zapłaty od spełnienia przez dostawcę ustalonych warunków. Z tych względów akredytywa nadaje się przede wszystkim do rozliczeń z nieznanymi kontrahentami, mającymi siedzibę w innej miejscowości lub kraju.


GWARANCJA BANKOWA
Gwarancja bankowa to forma zabezpieczenia, w której Bank działa na Twoje zlecenie, zobowiązując się wobec Twojego kontrahenta (beneficjenta gwarancji) do wypłaty określonej kwoty, gdy Twoja firma nie wywiąże się ze zobowiązań. Z treści gwarancji wynika rodzaj i zakres zobowiązania oraz warunki, które muszą zostać spełnione, by mogła nastąpić wypłata z gwarancji.


INKASO
Inkaso jest formą rozliczeń bezgotówkowych. Polega na złożeniu przez dostawcę polecenia w swoim banku, by pobierał należności od odbiorcy. Z inkasa korzystają firmy mające zaufanie do swoich partnerów handlowych, oraz gdy nie istnieją obawy, że kupujący odmówi odbioru towaru lub zapłaty za niego. Jest to wykorzystanie pieniądza bezgotówkowego jako funkcji środka płatniczego. Jest nazywany zazwyczaj inkasem bankowym, ponieważ to właśnie banki są niejako pośrednikiem między rozliczającymi się kontrahentami w transakcjach wierzycielsko-dłużniczych.

skontaktuj się z nami

Czy wiesz, że większość naszych Klientów pochodzi z polecenia?

Umów się już teraz na spotkanie z naszym ekspertem.

Monika Toczyńska - Prezes Zarządu

Umów sie na spotkanie

porady podatkowo-prawne

Skuteczne porady podatkowo-prawne. Masz pytanie lub problem prawny z umową, klientem lub dłużnikiem ,podatkami, VAT-em, Urzędem Skarbowym?

Kliknij Skorzystaj i uzupełnij formularz a skontaktujemy się z tobą

Skorzystaj